zuzu v1 250

ISO 6743-4

Norma ISO 6743-4

Norma ISO 6743-4 jest częścią szerokiej serii standardów opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) odnoszących się do olejów i smarów przemysłowych. W szczególności, ISO 6743-4 dotyczy klasyfikacji olejów hydraulicznych.

Cechy normy ISO 6743-4

Oleje klasyfikowane zgodnie z normą ISO 6743-4 są podzielone na różne kategorie na podstawie ich właściwości i zastosowań:

  • Kategoria HH: Oleje nie zawierające dodatków; zastosowane głównie tam, gdzie obecność wody jest możliwa.
  • Kategoria HL: Zawierające dodatki przeciwwodne i przeciwutleniające.
  • Kategoria HM: Z dodatkami przeciwwodnymi, przeciwutleniającymi i przeciwzużyciowymi.
  • Kategoria HR: O wysokiej odporności na starzenie i temperaturę, zawierające dodatki przeciwwodne, przeciwutleniające, przeciwzużyciowe i inne.
  • Kategoria HV: Owysokiej stabilności lepkościowej, które zachowują swoje właściwości smarne w szerokim zakresie temperatur.

Zastosowanie normy ISO 6743-4

Oleje klasyfikowane zgodnie z normą ISO 6743-4 znajdują szerokie zastosowanie w różnych systemach hydraulicznych.

Ich zastosowanie zależy od konkretnej kategorii oleju:

  • HH: Do stosowania w systemach, gdzie obecność wody jest prawdopodobna i gdzie dodatki nie są wymagane.
  • HL: Głównie w systemach ogólnego zastosowania, gdzie dodatkowa ochrona przed korozją i utlenianiem jest wymagana.
  • HM: W systemach pracujących w trudniejszych warunkach, gdzie przeciwzużyciowa ochrona jest niezbędna.
  • HR: W specjalistycznych systemach o wysokich wymaganiach dotyczących odporności na starzenie i temperaturę.
  • HV: W zaawansowanych systemach hydraulicznych działających w ekstremalnych warunkach temperaturowych.

Wybór odpowiedniego oleju hydraulicznego zgodnie z normą ISO 6743-4 powinien opierać się na zaleceniach producenta sprzętu oraz specyficznych wymaganiach danego systemu hydraulicznego.