zuzu v1 250

ISO 11158-HL

Norma ISO 11158-HL

ISO 11158-HL to międzynarodowa norma dotycząca olejów hydraulicznych. Została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), której celem jest tworzenie i promowanie światowych standardów. W przypadku ISO 11158-HL skupiono się na olejach hydraulicznych klasy wydajności HL.

Cechy normy ISO 11158-HL

Oleje spełniające normę ISO 11158-HL oferują:

  • Podstawową ochronę antykorozyją: Formułowane, by chronić systemy hydrauliczne przed korozją spowodowaną obecnością wody.
  • Dobrą odporność na utlenianie: Odpowiednie składniki dodatkowe zapobiegają utlenianiu oleju, co przekłada się na dłuższą żywotność oleju i komponentów systemu.
  • Dyssypację ciepła: Są w stanie efektywnie odprowadzać ciepło, co jest kluczowe dla utrzymania odpowiedniej temperatury w systemie hydraulicznym.
  • Ochronę przeciwzużyciową: Mimo że oleje HL nie oferują tak zaawansowanej ochrony przeciwzużyciowej jak niektóre inne klasy olejów hydraulicznych, nadal zapewniają podstawową ochronę przed zużyciem komponentów.

Zastosowanie normy ISO 11158-HL

Oleje klasy wydajności HL zgodne z normą ISO 11158 są przeznaczone do stosowania w ogólnych systemach hydraulicznych, w których nie występują ekstremalne warunki pracy. Odpowiednie dla wielu przemysłowych i mobilnych zastosowań hydraulicznych, w których głównymi wymaganiami są ochrona przed korozją i utlenianiem.

Warto dodać, że podczas wyboru oleju hydraulicznego dla konkretnego zastosowania, zawsze należy kierować się zaleceniami producenta sprzętu. Jeżeli w instrukcji obsługi występuje wymóg spełnienia normy ISO 11158-HL, ważne jest, aby stosować się do tych wytycznych, by zapewnić prawidłową pracę systemu i długą żywotność komponentów.