zuzu v1 250

DIN 51524 2

DIN 51524 2: Norma dla HLP

DIN 51524 to kompleksowa niemiecka norma (Deutsches Institut für Normung) skupiająca się na olejach hydraulicznych. Druga część tej normy, oznaczona jako DIN 51524-2, specyfikuje wymagania dla olejów hydraulicznych typu HLP.

Cechy HLP zgodnych z DIN 51524 2:

  1. Ochrona przed Zużyciem: Oleje HLP zapewniają ochronę przed zużyciem, co jest kluczowe dla przedłużenia żywotności komponentów hydraulicznych i zapobiegania przedwczesnym awariom.
  2. Ochrona przed Korozją: Oleje spełniające normę DIN 51524-2 chronią metalowe części systemu hydraulicznego przed korozją, zapobiegając uszkodzeniom i utrzymując je w dobrym stanie.
  3. Stabilność Oksydacyjna: Dzięki zwiększonej stabilności oksydacyjnej, oleje HLP są odporne na degradację w wyniku utleniania, co przyczynia się do dłuższego okresu między wymianami.
  4. Zapobieganie Pienieniu: Odpowiednie dodatki w olejach HLP minimalizują pianienie, co jest kluczowe dla zapewnienia skutecznego działania systemu hydraulicznego.
  5. Demulgowalność: Oleje HLP mają zdolność do oddzielania się od wody, co pozwala na skuteczne usuwanie wody z systemu hydraulicznego, zapewniając tym samym optymalną wydajność.

Oleje hydrauliczne typu HLP spełniające normę DIN 51524-2 są szeroko stosowane w różnorodnych systemach hydraulicznych, zarówno w przemyśle, jak i w mobilnych aplikacjach. Zaleca się konsultację z producentem sprzętu lub przeglądanie specyfikacji technicznych przed wyborem konkretnego oleju, aby upewnić się, że jest on odpowiedni dla danej aplikacji.