zuzu v1 250

A3/B4

ACEA A3/B4

ACEA A3/B4 reprezentuje zaawansowaną specyfikację dla olejów silnikowych, która została zaktualizowana w 2016 roku w ramach nowych standardów ACEA. Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie olejów do rosnących wymagań technologicznych, zapewniając lepszą wydajność i ochronę silnika w coraz bardziej złożonych warunkach eksploatacyjnych. Ta specyfikacja jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnych silników benzynowych i Diesla, wymagających olejów o zwiększonej odporności na ciężkie warunki pracy.

Specyfikacje ACEA A3/B4

W ramach specyfikacji ACEA A3/B4, oleje muszą spełniać szereg szczegółowych wymagań, które zapewniają ich optymalne działanie w nowoczesnych silnikach:

  • Kompatybilność z uszczelkami: Oleje zostały ulepszone, aby lepiej współpracować z różnorodnymi typami uszczelnień wykorzystywanych w nowoczesnych silnikach, co ma na celu zapobieganie przeciekom i wydłużenie żywotności tych komponentów.
  • Testy czystości komory spalania: Oleje są projektowane tak, aby skutecznie zapobiegać gromadzeniu się osadów i sadzy w komorze spalania, co jest kluczowe dla utrzymania efektywności silnika i minimalizacji emisji spalin.
  • Testy na osady i sadze: Dodatkowo, oleje są oceniane pod kątem ich zdolności do ograniczania osadów i sadzy w innych obszarach silnika.
  • Testy stabilności oksydacyjnej z biodieslem: Wprowadzono specjalne testy oceniające zachowanie oleju w kontakcie z biodieslem, szczególnie istotne w kontekście rosnącego użycia biopaliw.

Parametry dla olejów ACEA A3/B4:

  • Wartość lepkości wysokotemperaturowej HTHS (w 150°C): Minimum 3,5 cP, zapewniająca ochronę silnika w wysokich temperaturach.
  • Popiół siarczanowy: Ograniczenie zawartości od 1,6 do 1,9% wagowo, co równoważy ochronę przed zużyciem z minimalnym wpływem na systemy oczyszczania spalin.
  • Odparowalność NOACK (przy 250°C): Nie przekraczająca 13%, zmniejszająca zużycie oleju i emisję zanieczyszczeń.
  • Całkowita liczba zasadowa TBN: Minimum 10,0 mgKOH/g, wskazująca na zdolność neutralizowania kwasów, co przyczynia się do przedłużenia żywotności silnika.

Dzięki tym zaktualizowanym specyfikacjom, oleje spełniające normę ACEA A3/B4 są doskonale przystosowane do spełnienia wymagań nowoczesnych silników, zapewniając wyższy poziom ochrony i efektywności operacyjnej.