zuzu v1 250

A1/B1

ACEA A1/B1

ACEA A1/B1 specyfikuje oleje silnikowe charakteryzujące się niskim współczynnikiem tarcia i niską lepkością, które są przystosowane do pracy w warunkach wysokiej szybkości ścinania, z wartościami lepkości dynamicznej oscylującymi od 2,6 do 3,5 mPas. Specyfikacja ta została opracowana z myślą o silnikach wymagających precyzyjnie określonych parametrów oleju, aby optymalnie wspierać ich działanie i efektywność.

Specyfikacje ACEA A1/B1

Mimo że norma A1/B1 została zastąpiona przez nowsze specyfikacje, w tym ACEA C5 z 2017 roku, oleje zgodne z ACEA A1/B1 nadal są obecne na rynku. ACEA C5 rozszerzyła zastosowanie olejów, włączając silniki wyposażone w nowoczesne systemy oczyszczania spalin, czego nie uwzględniało wcześniejsze wydanie normy A1/B1. Dodatkowo, ACEA A1/B1 była skoncentrowana na zwiększeniu kompatybilności olejów z nowymi technologiami ekologicznymi, co pozwala na efektywną współpracę z zaawansowanymi układami redukcji emisji spalin. To kluczowe w kontekście rosnących regulacji środowiskowych i oczekiwań odnośnie efektywności paliwowej. Specyfikacja ta umożliwia producentom olejów dostarczanie produktów, które nie tylko chronią silnik i wydłużają jego żywotność, ale również przyczyniają się do redukcji śladu węglowego pojazdów, wspierając tym samym globalne dążenia do zrównoważonego rozwoju.