zuzu v1 250

C3

ACEA C3

Norma ACEA C3, służąca dla olejów z umiarkowaną zawartością SAPS, jest przeznaczona dla nowoczesnych, wysokowydajnych silników benzynowych oraz dieselowych o niskim obciążeniu. Specyfikacja ta znajduje zastosowanie w samochodach osobowych i lekkich dostawczych, wspierając systemy wydłużonych okresów między wymianami oleju (LongLife). Ponadto, oleje ACEA C3 są zaprojektowane do współpracy z zaawansowanymi układami oczyszczania spalin, takimi jak filtry cząstek stałych (DPF) i katalizatory trójdrożne (TWC), co przyczynia się do zwiększenia żywotności i trwałości tych systemów.

Specyfikacje ACEA C3 z aktualizacji 2016 i 2021

Od momentu wprowadzenia w 2004 roku, norma ACEA C3 była kilkakrotnie aktualizowana, ostatnio w latach 2016 i 2021, co odzwierciedla dynamiczny rozwój technologii motoryzacyjnych. Nowe wymogi obejmują szereg testów, które zapewniają zgodność olejów z najnowszymi technologiami i warunkami eksploatacji. Wprowadzone testy, takie jak CEC L-104-16 dotyczący czystości tłoków przy użyciu biodiesla, czy CEC L-112 analizujący kompatybilność z elastomerami, podkreślają zaangażowanie ACEA w dostosowywanie specyfikacji do zmieniających się potrzeb rynku. Inne testy, jak CEC L-109 na utlenianie biodiesla czy ASTM D8256 oceniający osady w niskich temperaturach, również świadczą o rosnącej skuteczności olejów w różnych warunkach operacyjnych.

Parametry dla olejów zgodnych z ACEA C3 (2021) wymagają, aby lepkość wysokotemperaturowa HTHS wynosiła minimum 3,5 cP, popiół siarczanowy nie przekraczał 0,8% wagowo, zawartość fosforu oscylowała między 0,07 a 0,09%, siarka nie przekraczała 0,3%, a odparowalność NOACK przy 250°C była poniżej 13%. Specyfikowane klasy lepkości to 5W30 i 5W40, co zapewnia odpowiednią ochronę silnika w różnorodnych warunkach eksploatacyjnych.